İlgilendiğimiz Alanlar

FİZYOTERAPİ

Kas, iskelet, sinir sistemiyle ilgili çeşitli problemlerin iyileştirilmesinde  ısı, ışık, su gibi yöntemler kullanılarak tedavi edilmesine fizyoterapi denir. Fizyoterapi yöntemleri ile tedavi sunulan bir çok alan mevcuttur. Multidisipliner çalışmayla beraber ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, sporcu sağlığı ve spora geri dönüş rehabilitasyonu, pelvik taban sağlığı ve rehabilitasyonu, operasyon sonrası rehabilitasyon gibi bir çok alanda fizik tedavi uygulamaları mevcuttur. 

Elektroterapi yöntemleri başta olmak üzere, sağlıklı kişilerde kişiye özel egzersiz programlanması ek olarak ihtiyaca göre soğuk – sıcak uygulamalar,  kinezyolojik bantlama, graston teknikleri ile yumuşak doku mobilizasyonu gibi uygulamalarla bütüncül yaklaşım sağlanmaktadır. 

KAYROPRAKTİK

“Kayropraktik” kelimesi “el ile uygulanan” anlamına gelir. Kayropraktik, vücudun kendi kendini iyileştirme yeteneğine odaklanır. Vücuttaki normal sinir iletimini yeniden sağlayan ve bu doğal akışı sürdürmeye adanmış bir felsefe, bilim ve sanattır.

Kayropraktik; sinir, kas, iskelet sistemlerinde ortaya çıkan bozuklukların saptanması ve oluşmasının önlenmesi ya da oluşmuş olan bu bozuklukların kişinin genel sağlığı üzerindeki etkilerini açısından sağlık hizmeti sağlayan ve subluksasyon (çıkık ve kırık oluşmamış yalnızca ekseni bozulmuş normal eklem) konusunda özel biçimde odaklanma sağlar.

 Patoloji bulunan eklemlerin biyomekanik problemlerinde düzeltme uygulaması yapan ve vücudun doğal iyileşmesini destekleyerek özel olarak geliştirilmiş olan manuel tekniklerin kullanımını içeren bir sağlık uzmanlık dalıdır.

PELVİK TABAN

Pelvik kuşak bölgesi bel ile kalçalar arasında bağlantı sağlar. Bu bölge üç eklemden bir araya gelmektedir bunlar önde bulunan; Simfizis Pubis, arkada iki bölümü olan; Sakroiliak eklemdir. Pelvik bölge yapı itibariyle kase şekline benzetilebilir. Eklemler ve kaslar ile bir bütün şeklinde desteklenmektedir. Pelvik bölgenin içerisinde karın içi organlar, üreme organları, mesane ve rektum bulunur. 

Pelvik taban kasları, pelvis kemiği (leğen kemiği) içerisinde bulunan idrar kesesine, bağırsaklara, kadınlarda rahime ve erkeklerde prostata destek sağlayan kas gruplarıdır. Bu nedenle pelvik taban kaslarında oluşan bir bozukluk bu organların işlevini düzgün yapmasına engel olabildiği gibi bu organlarda oluşan bir patolojik durumda pelvik taban kaslarının fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir.

Pelvik taban rehabilitasyonun faydaları;

Pelvik taban kas fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlar.

Pelvik taban kaslarındaki ağrılı bölgelerin iyileştirilmesini sağlar.

Gebelik sonrası meydana gelen kas zayıflıklarının toparlanmasını sağlar.

Pelvik taban bölgesinin dolaşımını arttırır.

Bel, kalça ve solunum fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlar.

İdrar ve dışkı fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlar.

Cinsel bozuklukların giderilmesinde yardımcı olur.

Yaşam kalitesini arttırır.