Uyguladığımız Tedaviler

FİZYOTERAPİ

Kas, iskelet, sinir sistemiyle ilgili çeşitli problemlerin iyileştirilmesinde  ısı, ışık, su gibi yöntemler kullanılarak tedavi edilmesine fizyoterapi denir. Fizyoterapi yöntemleri ile tedavi sunulan bir çok alan mevcuttur. Multidisipliner çalışmayla beraber ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, sporcu sağlığı ve spora geri dönüş rehabilitasyonu, pelvik taban sağlığı ve rehabilitasyonu, operasyon sonrası rehabilitasyon gibi bir çok alanda fizik tedavi uygulamaları mevcuttur. 

Elektroterapi yöntemleri başta olmak üzere, sağlıklı kişilerde kişiye özel egzersiz programlanması, şikayeti olan hastalarda ise tedavi edici egzersiz programlarının kişiye özel planlanmasına ek olarak ihtiyaca göre soğuk – sıcak uygulamalar, kuru iğneleme yöntemleri, kinezyolojik bantlama, graston teknikleri ile yumuşak doku mobilizasyonu, ıslak kupa terapisi, hacamat, sülük gibi uygulamalarla tedaviye bütüncül yaklaşım sağlanmaktadır. 

Fizik tedavide disk hernileri (bel  fıtığı – boyun fıtığı),  bel – boyun ağrısı, boyun düzleşmesi, bel düzleşmesi, duruş bozuklukları, skolyoz, menisküs yırtılması, omuz bölgesi zedelenmeleri, kırık sonrası tedavi, ayak bilek burkulmaları ve daha bir çok şikayetle ilgilenilir. 

KAYROPRAKTİK

“Kayropraktik” kelimesi “el ile uygulanan” anlamına gelir. Kayropraktik, vücudun kendi kendini iyileştirme yeteneğine odaklanır. Vücuttaki normal sinir iletimini yeniden sağlayan ve bu doğal akışı sürdürmeye adanmış bir felsefe, bilim ve sanattır.

Kayropraktik; sinir, kas, iskelet sistemlerinde ortaya çıkan bozuklukların saptanması, tedavi edilmesi ve oluşmasının önlenmesi ya da oluşmuş olan bu bozuklukların kişinin genel sağlığı üzerindeki etkilerini açısından sağlık hizmeti sağlayan ve subluksasyon (çıkık ve kırık oluşmamış yalnızca ekseni bozulmuş normal eklem) konusunda özel biçimde odaklanma sağlar. Patoloji bulunan eklemlerin biyomekanik problemlerinde düzeltme uygulaması yapan ve vücudun doğal iyileşmesini destekleyerek özel olarak geliştirilmiş olan manuel tekniklerin kullanımını içeren bir sağlık uzmanlık dalıdır

Kayropraktik tedavinin uygulama alanları;

Akut ve kronik boyun ve bel ağrısı,

Kronik servikal bölge kaynaklı baş ağrısı,

Ani fleksiyon- ekstansiyon zorlanmaları ile ilişkili durumlar,

Lumbal spinal stenoz,

Lumbo-torakal ve servikal disk hernilerinin erken konservatif tedavisi,

Akut ve kronik yumuşak doku zorlanmaları,

Burkulmalar, tendinitler,

Miyofasiyal ağrı sendromu,

Mesleki ve spor ile ilişkili rekreasyonel kas-iskelet sistemi yaralanmaları,

Geriatrik yaş grubunun kas-iskelet sistemi sorunları (osteoartrit vb),

Mekanik faset eklem kaynaklı, biyomekanik disfonksiyonlar,

Koksiks dislokasyonları,

Skolyoz,

Radikülopatiler (progresif motor defisit ve kauda equina sendromu saptanmayan sinir kökü irritasyonları),

Gebelikte doğum öncesi pelvis kaslarının hazırlanması

Çeşitli eklem (omuz, sakroiliak eklem, temporo-mandibuler eklem, kalça, diz) disfonksiyonları

KURU İĞNELEME

Kas ve bağ dokuları içerisinde bulunan trigger point (tetik nokta) olarak adlandırılan gergin bölgelere ve bu kasların motor noktalarına akupunkturda da kullanılan iğnelerin kullanılması ile gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Kuru iğneleme ile nitelendirilen ilgili bölgelere steroid, lokal analzejik vb. herhangi bir ilaç kullanılmadan gerçekleştirilmesinden kaynaklıdır. Bu yöntem genellikle kas iskelet sisteminde ortaya çıkan ağrılı bölgelerde uygulanır. Kuru iğneleme tedavisinin etkinliğini ile ilgili bir çok bilimsel makale bulunmaktadır.Bilimsel makalelerde etkinliği %70 ler civarındadır.

Kuru iğneleme tedavisinin kullanım alanları

Miyofasyal ağrı sendromu

Boyun ağrıları

Sırt ağrıları

Bel ağrıları

Kalça – Diz ağrıları

Huzursuz bacak sendromu

Fibromiyalji

Tenisçi / Golfçü dirseği

Baş ağrıları

Artrozlar 

 

PELVİK TABAN

Pelvik kuşak bölgesi bel ile kalçalar arasında bağlantı sağlar. Bu bölge üç eklemden bir araya gelmektedir bunlar önde bulunan; Simfizis Pubis, arkada iki bölümü olan; Sakroiliak eklemdir. Pelvik bölge yapı itibariyle kase şekline benzetilebilir. Eklemler ve kaslar ile bir bütün şeklinde desteklenmektedir. Pelvik bölgenin içerisinde karın içi organlar, üreme organları, mesane ve rektum bulunur. 

Pelvik taban kasları, pelvis kemiği (leğen kemiği) içerisinde bulunan idrar kesesine, bağırsaklara, kadınlarda rahime ve erkeklerde prostata destek sağlayan kas gruplarıdır. Bu nedenle pelvik taban kaslarında oluşan bir bozukluk bu organların işlevini düzgün yapmasına engel olabildiği gibi bu organlarda oluşan bir patolojik durumda pelvik taban kaslarının fonksiyonunun bozulmasına yol açabilir.

Pelvik taban rehabilitasyonun faydaları;

Pelvik taban kas fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlar.

Pelvik taban kaslarındaki ağrılı bölgelerin iyileştirilmesini sağlar.

Gebelik sonrası meydana gelen kas zayıflıklarının toparlanmasını sağlar.

Pelvik taban bölgesinin dolaşımını arttırır.

Bel, kalça ve solunum fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlar.

İdrar ve dışkı fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlar.

Cinsel bozuklukların giderilmesinde yardımcı olur.

Yaşam kalitesini arttırır.